Udzielenie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo stanowi oświadczenie woli, które umożliwia działanie w cudzym imieniu. Przy udzieleniu pełnomocnictwa przed notariuszem obowiązkowa jest obecność tylko osoby, które chce udzielić pełnomocnictwa.

Wymagane informacje:

 • dane osoby, która chce udzielić pełnomocnictwa:
  • dla osób fizycznych: -imię, -nazwisko, -imiona rodziców, -seria, numer i data ważności dowodu osobistego,
   -nr PESEL, -stan cywilny, -wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową (jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój), -adres zamieszkania,
  • dla osób prawnych: -firma, -dane przedstawicieli, -nr KRS, -nr NIP, -nr REGON, -adres siedziby,
 • dane osoby, która być ustanowiona pełnomocnikiem: imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania,
 • czynności, do których pełnomocnictwo ma zostać udzielone.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty lub paszport osoby, która chce udzielić pełnomocnictwa

Koszty:

 • Taksa notarialna za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności wynosi 30 zł netto (36,90 zł brutto), natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 100 zł netto (123 zł brutto),
 • Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.