Poświadczenie podpisu

Notariusz może dokonać poświadczenia podpisu określonej osoby, gdy przepisy wymagają dokonania czynności prawnej w takiej właśnie formie (np. zbycie udziałów w spółce). Dokument, pod którym notariusz poświadczy podpis musi zostać przez klienta wcześniej przygotowany, jednakże samo złożenie podpisu pod nim następuje dopiero
w obecności notariusza.

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty lub paszport,
  • dokument, pod którym ma zostać złożony podpis.


Koszty:

Taksa notarialna za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać wynosi odpowiednio:

  •  na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 maksymalnej stawki jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł netto (369 zł brutto),
  •  na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 20 zł netto (24,60 zł brutto) .