Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem

Dokonanie poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem umożliwia posługiwanie się dokumentem w kilku różnych miejscach jednocześnie. Każdy egzemplarz poświadczony przez notariusza ma moc dokumentu urzędowego.

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty lub paszport,
  • oryginał dokumentu, który ma zostać poświadczony.

Koszty:

Taksa notarialna za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą stronę poświadczenia.