Zapis windykacyjny

Zapis windykacyjny jest to rozporządzenie testamentowe zawarte w formie aktu notarialnego, na mocy którego spadkodawca postanawia, że oznaczona osoba w momencie otwarcia spadku nabywa przedmiot zapisu.

Przedmiotem takiego zapisu mogą być wyłącznie:

  • rzeczy oznaczone co do tożsamości,
  • prawa majątkowe, które mogą zostać zbyte,
  • przedsiębiorstwo,
  • gospodarstwo rolne,
  • ustanowienie użytkowania lub służebności na rzecz zapisobiercy.

Skuteczność zapisu windykacyjnego uzależniona jest od posiadania przedmiotu zapisu przez spadkodawcę
w momencie śmierci. Osoba na rzecz której ustanowiono zapis windykacyjny, może zostać obciążona również zapisem zwykłym ( na skutek którego zapisobierca nie staje się z mocy prawa właścicielem przedmiotów, a dopiero w momencie przekazania ich przez spadkobiercę)

Skuteczność zapisu windykacyjnego uzależniona jest od zawarcia testamentu w formie aktu notarialnego.