Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste – spadkobierca odpowiada wtedy za wszelkie zobowiązania ciążące na spadkodawcy) lub przyjąć spadek z ograniczeniem powyższej  odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza, gdy spadkobierca odpowiada za zobowiązania spadkodawcy maksymalnie do wysokości wartości przedmiotów i praw wchodzących w skład masy spadkowej) bądź też spadek odrzucić.

Wymagane informacje:

  • dane spadkodawcy: imię, nazwisko, imiona rodziców, ostatnie miejsce pobytu, data zgonu,
  • dane spadkobiercy składającego oświadczenie: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania,
  • informacje o kręgu spadkobierców, jeśli są znane:  imiona i nazwiska spadkobierców, miejsce zamieszkania jeśli jest znane, czy  spadkobiercy składali oświadczenia spadkowe czy nie,
  • informacja o stanie cywilnym spadkodawcy w chwili śmierci,
  • informacja czy spadkodawca pozostawił testament.

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty lub paszport,
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy.

Koszty:

1. Taksa notarialna za sporządzenie aktu obejmującego oświadczenie spadkowe wynosi 50 zł netto (61,50 zł brutto)

2. Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.