Przeniesienie praw do ogródka działkowego

Przeniesienie prawa do ogródka działkowego następuje na podstawie umowy w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wymagane informacje

  • dane stron umowy: -imię, -nazwisko, -imiona rodziców, -seria, numer i data ważności dowodu osobistego, -nr PESEL, -adres zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty lub paszport,
  • wzór umowy od zarządcy ogrodów działkowych.

 Podatek PCC

Warto pamiętać, że w przypadku przeniesienia własności ogródka działkowego należy samodzielnie zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości. Notariusz nie jest w tej sprawie płatnikiem podatku.

Koszty

  • 1/10 maksymalnej stawki taksy notarialnej nie więcej niż 300 zł netto + 23 % VAT za każdy podpis,
  • w przypadku wartości 9.000 zł, poświadczenie podpisu kosztować będzie 31 zł netto + 23 % VAT za każdy podpis.

W celu wyliczenia taksy notarialnej prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną.