Opłaty

Za dokonanie czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (taksę notarialną), powiększone o podatek od towarów i usług. Wynagrodzenie każdorazowo ustalane jest indywidualnie. Maksymalne stawki przewidziane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych taksy notarialnej. W celu uzyskania ustalenia opłaty notarialnej związanej z czynnością notarialną zapraszam do kontaktu.

Jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn notariusz obowiązany jest do obliczania, pobierania i przekazywania podatku na rzecz właściwego organu.

Ponadto na notariuszu spoczywa obowiązek pobierania opłaty sądowej od wniosku o wpis w księdze wieczystej i przekazywanie na rzecz właściwego sądu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę sądową należy uiścić przed dokonaniem czynności notarialnej przelewem, gotówką lub za pomocą terminala płatniczego.

W celu wyliczenia opłat prosimy o kontakt telefoniczny nr tel. +48 32 227 32 62, +48 502 760 110  lub mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Płatności za czynności notarialne można dokonać:

  •  gotówką w Kancelarii w dniu dokonania czynności notarialnej,
  •  przelewem na rachunek bankowy Kancelarii nr: 86 1050 1399 1000 0097 1513 8393 prowadzony przez ING Bank po wcześniejszym uzgodnieniu z Notariuszem,
  •  bezgotówkowo za pomocą terminala płatniczego,oraz urządzeń mobilnych udostępnionych przez naszą Kancelarię.
  •  wpłaty z tytułu depozytów notarialnych prosimy dokonywać na rachunek bankowy konta depozytowego Kancelarii nr: 31 1050 1399 1000 0092 6761 4460 prowadzony przez ING Bank

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.