O Kancelarii

Notariusz TychyKancelaria Notarialna Agnieszka Gajos znajduje się w Tychach przy ulicy Tołstoja 3 a.
 
W Kancelarii dla dyspozycji klientów jest poczekalnia w której znajduje się kącik dla dzieci, a ponadto wyposażona jest w całodobowy monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo naszym klientom.

Kancelaria wykonuje czynności notarialne w tym między innymi sporządza akty notarialne i poświadczenia. Kancelaria wykonuje czynności notarialne zarówno dla osób fizycznych jak również  podmiotów gospodarczych
i jednostek samorządowych.

Kancelarię cechuje bardzo dobra organizacja pracy. Kancelaria pracuje według standardów, które gwarantują profesjonalizm i szybkość wykonywanych zadań.  W ramach działalności Kancelarii oferujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, stosując przepisy obowiązującego prawa i przestrzegając zasad etyki zawodowej.

Notariusz Agnieszka Gajos zanim otworzyła Kancelarię Notarialną pracowała przez piętnaście lat w charakterze radcy prawnego. Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w charakterze radcy prawnego jest niezwykle pomocne w wykonywaniu przez notariusza Agnieszkę Gajos czynności notarialnych.

Kancelaria udziela zainteresowanym osobom bezpłatnych informacji dotyczących m.in. planowanych aktów notarialnych. W celu uzyskania szczegółowych informacji i porad należy skontaktować się Kancelarią Notarialną
i przedłożyć związane z daną sprawą dokumenty. Podczas osobistej rozmowy zostaną wyjaśnione wszystkie wątpliwości i skutki prawne podpisywanych dokumentów. Za dokonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie oraz inne opłaty i podatki. Ich wysokość zależy od wartości przedmiotu czynności. Aby poznać związane z planowaną czynnością koszty, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią Notarialną.

Bezpośrednio przy budynku Kancelarii notarialnej znajdują się liczne, bezpłatne miejsca parkingowe.

W szczególnych przypadkach, możliwe jest dokonanie czynności w innym miejscu (np. w domu klienta, szpitalu). Dojazd do klienta jest możliwy tylko gdy przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności, np. stan zdrowia uniemożliwiający przybycie do Kancelarii.

K1

Informujemy, że wcześniejszy kontakt z Kancelarią umożliwi ustalenie rodzaju czynności, weryfikację dokumentów, sporządzenie aktu notarialnego i umówienie dogodnego terminu spotkania. Powyższe pozwoli na skrócenie czasu przygotowania aktu notarialnego lub innej czynności.

Przed dokonaniem czynności notarialnej prosimy o wizytę w naszej Kancelarii w celu uzyskania bezpłatnej informacji oraz indywidualnego uzgodnienia z notariuszem czynności, informacji na temat koniecznych dokumentów oraz ustalenia kosztów związanych z czynnością.

Proszę pamiętać o tym, że udając się do Notariusza w celu podpisania aktu należy mieć przy sobie ważny dokument tożsamości, czyli dowód osobisty lub paszport.

Płatności za czynności notarialne można dokonać:

  •  gotówką w Kancelarii w dniu dokonania czynności notarialnej,
  •  przelewem na rachunek bankowy Kancelarii nr 86 1050 1399 1000 0097 1513 8393 prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. po wcześniejszym uzgodnieniu z Notariuszem,
  •  bezgotówkowo za pomocą terminala płatniczego,oraz urządzeń mobilnych udostępnionych przez naszą Kancelarię
  •  wpłaty z tytułu depozytów notarialnych prosimy dokonywać na rachunek bankowy konta  depozytowego Kancelarii nr: 31 1050 1399 1000 0092 6761 4460 prowadzony przez ING Bank Śląski S.A.